ភាពពាក់ព័ន្ធដ៏ធំៈឧបករណ៍ដើម្បីជំរុញការរៀបចំមាតិកា

អ្នករាល់គ្នាមួយចំនួនអាចនឹងសួរថាតើការរៀបចំមាតិកាគឺជាអ្វី។ មានបរិមាណមាតិកាគួរឱ្យអស់សំណើចដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រតាមរយៈ Twitter ហ្វេសប៊ុកប្លក់ព័ត៌មានអេសប៊ីនិងឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងទៀត។ ឱកាសគឺថាខ្លឹមសារខ្លះមានតម្លៃសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក - ប៉ុន្តែវាទាមទារការវិភាគត្រងនិងបទបង្ហាញតាមរបៀបដែលមានប្រយោជន៍។ បើក Martech Zone, យើងថែរក្សាមាតិកាជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍មួយគឺកំណត់ហេតុ។ ខណៈពេលដែលយើងរកឃើញមួយតោន