អ៊ីម៉ែលបោះបង់ចោលកន្ត្រកល្អឥតខ្ចោះ

នាពេលថ្មីៗនេះយើងបានចែករំលែកនូវអទិភាពដែលបង្ហាញភស្តុតាងថាអ្នកតំណាងផ្នែកលក់លឿនជាងមុនហៅការហៅទៅអតិថិជនអនាគតតាមរយៈបណ្តាញអត្រាប្តូរប្រាក់ខ្ពស់។ មិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅតាមបណ្តោយបន្ទាត់តែមួយនៃតក្កវិជ្ជា ... មនុស្សនៅឯក្រុមហ៊ុន SaleCycle បានរកឃើញថាអ៊ីម៉ែលបោះបង់ចោលរទេះផ្ញើទំនិញលឿនជាងមុនអត្រាប្តូរប្រាក់កាន់តែខ្ពស់! មានសំណួរសំខាន់ចំនួនបីទាក់ទងនឹងអ៊ីម៉ែលបោះបង់ចោលកញ្ចប់ដែល SaleCycle បន្តឆ្លើយគឺៈពេលវេលា៖ តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន