៥ សូហ្វវែរជាគ្រោងការកិច្ចសន្យាសេវាកម្មដើម្បីចៀសវាង

ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារដែលគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើងយ៉ាងពេញលេញយើងទិញកិច្ចសន្យាសម្រាប់កម្មវិធីនិងវេទិកាមួយចំនួនដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតិថិជនរបស់យើង។ ភាគច្រើននៃទំនាក់ទំនងទាំងនោះជាមួយអ្នកលក់សូហ្វវែរជាសេវាកម្ម (SaaS) គឺអស្ចារ្យណាស់ - យើងអាចចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធឺរណែតហើយយើងអាចលុបចោលនៅពេលយើងរួចរាល់។ ទោះយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយចំនួន។ នៅទីបំផុតវាជាការបោះពុម្ពល្អឬការលក់ខុសឆ្គងដែលនាំឱ្យមាន