ការរចនានិងអ៊ិច។ អេស។ អិលៈតើធាតុគេហទំព័រទាំងពីរនេះអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច

យូរ ៗ ទៅការរំពឹងទុកសម្រាប់គេហទំព័របានវិវត្ត។ ការរំពឹងទុកទាំងនេះកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់វិធីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដែលគេហទំព័រត្រូវផ្តល់ជូន។ ជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីផ្តល់នូវលទ្ធផលដែលពាក់ព័ន្ធនិងពេញចិត្តបំផុតចំពោះការស្វែងរកកត្តាចំណាត់ថ្នាក់មួយចំនួនត្រូវបានគេយកមកពិចារណា។ មួយក្នុងចំណោមអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (និងធាតុគេហទំព័រផ្សេងៗដែលជួយដល់វា) ។ ដូច្ន្រះវាអាចត្រូវបានសន្និដ្ឋានថា UX គឺសំខាន់

ការរចនាគេហទំព័រនិងនិន្នាការបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នាំ ២០១៧

យើងពិតជារីករាយនឹងប្លង់មុនរបស់យើងនៅលើម៉ាតតែបានដឹងថាវាហាក់ដូចជាចាស់បន្តិចហើយ។ ខណៈពេលដែលវាដំណើរការវាមិនទទួលបានភ្ញៀវថ្មីដូចដែលវាធ្លាប់មានទេ។ ខ្ញុំជឿថាមនុស្សបានទៅដល់កន្លែងនោះហើយគិតថាវានៅពីក្រោយការរចនារបស់វា - ហើយពួកគេបានធ្វើការសន្មត់ថាខ្លឹមសារក៏អាចដូចគ្នាដែរ និយាយឱ្យចំទៅយើងមានកូនអាក្រក់។ យើងស្រឡាញ់ទារកនោះយើងបានខិតខំ