ស្ថានភាពនៃទូរស័ព្ទចល័តនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់នៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់។ ៧៤% នៃកំណើនគឺនៅក្នុងស្មាតហ្វូនដែល ៧៩% នៃអតិថិជនអាមេរិកទិញឥវ៉ាន់ដើរលេងតាមគេហទំព័រនិងកម្មវិធី។ នៅឆ្នាំ ២០១៦ ប្រាក់ចំណូលពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទនឹងកើនឡើងដល់ ៤៦ ពាន់លានដុល្លារ។ ដើម្បីកំណត់នូវអត្ថន័យនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនេះសម្រាប់យីហោដែលមនុស្សនៅ Usablenet ដាក់បញ្ចូលគ្នានូវអក្សរកាត់ដែលបង្ហាញថាតើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតតាមទូរស័ព្ទចល័តកំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងជាមួយម៉ាកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ Usablenet ផ្តល់ថាមពលដល់គេហទំព័រចល័តនិង