មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រលក់សង្គមប្រកបដោយជោគជ័យ

ការចូលមកក្រៅនិងក្រៅប្រទេសតែងតែជាការជជែកដេញដោលគ្នាដែលបន្តរវាងការលក់និងទីផ្សារ។ ពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំផ្នែកលក់គ្រាន់តែគិតប្រសិនបើពួកគេមានមនុស្សកាន់តែច្រើននិងលេខទូរស័ព្ទកាន់តែច្រើនដែលពួកគេអាចលក់បានកាន់តែច្រើន។ អ្នកទីផ្សារយល់ថាជាញឹកញាប់គិតថាប្រសិនបើពួកគេទើបតែមានមាតិកានិងថវិកាកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពួកគេអាចជំរុញការលក់កាន់តែច្រើន។ ទាំងពីរអាចជាការពិតប៉ុន្តែវប្បធម៌នៃការលក់ B2B ឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកទិញអាចធ្វើបាន

ជំហានបណ្តាញសង្គមចំនួន ៥ សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកលក់

ជួបជាមួយអតិថិជនថ្ងៃនេះដែលយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Twitter, Facebook, LinkedIn ។ ល។ ហើយខ្ញុំចង់ផ្តល់ជូនពួកគេនូវមតិយោបល់មួយចំនួននៅពេលចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អតិថិជនគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកលក់ហើយចង់ចាប់ផ្តើមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍ផ្ទុកប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាតើគាត់នឹងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពតម្រូវការការងាររបស់គាត់នៅពេលកំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេ។ នោះជាបញ្ហាទូទៅ។ បណ្តាញសង្គមតាមអ៊ិនធរណេតមិនដូចបណ្តាញក្រៅបណ្តាញទេ។