វិធីជ្រើសរើសដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការលក់

ខណៈពេលដែលអ្នកទីផ្សារអាចមានជំរើសច្រើនបំផុតនៅពេលនេះឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតកំពុងងាកទៅរកកន្លែងស្វ័យប្រវត្តិកម្មដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតនិងការងារមានភាពងាយស្រួល។ នៅក្នុងពិភពពហុបណ្តាញយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានទេហើយវាក៏មានន័យថាការងាររដ្ឋបាលសាមញ្ញដែលមានចំនួន ២០% នៃថ្ងៃរបស់យើង។ ឧទាហរណ៏បឋមនៃឧស្សាហកម្មមួយដែលកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងធំទៅក្នុងទំហំស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺការលក់នៅខាងក្នុង។ ជាក់ស្តែង Salesforce.com គឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយ