15 សំណួរដែលអ្នកគួរសួរអំពី API របស់ពួកគេមុនពេលជ្រើសរើសវេទិកា

មិត្តល្អនិងអ្នកណែនាំបានសរសេរសំណួរមកខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ប្រើចម្លើយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការប្រកាសនេះ។ សំណួររបស់គាត់ផ្តោតសំខាន់លើឧស្សាហកម្មមួយ (អ៊ីម៉ែល) ដូច្នេះខ្ញុំបានឆ្លើយជាទូទៅចំពោះចម្លើយទាំងអស់។ គាត់បានសួរសំណួរអ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនគួរសួរអ្នកលក់អំពី API របស់ពួកគេមុនពេលធ្វើការជ្រើសរើស។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការ APIs? ចំណុចប្រទាក់សរសេរកម្មវិធី (API) គឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របណ្ណាល័យ