កំហុសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៃកំពូលក្នុងឆ្នាំ 2013

បុគ្គលិកបញ្ឆោតទាំងឡាយ, ធ្វីតដែលបានកំណត់ពេល, គណនីកាប់ដំណឹងព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅលើការលួច, រើសអើងជាតិសាសន៍អាក្រក់និង hashtags ប្លន់ ... វាជាឆ្នាំគួរឱ្យរំភើបមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់កំហុសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់តាមរយៈការទាំងពីរនាក់ទាំងនេះនិងតូច ... ធំទេប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ដើម្បីបន្ថែមថារាល់កំហុសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺអាចសង្គ្រោះបាន។ ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាឧប្បត្តិហេតុណាមួយដែលបានពិសេសនៅលើទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផលប៉ះពាល់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនយូរអង្វែង, បើទោះបីជាខ្មាស់អៀនមិនគួរខ្លាចផលវិបាកយូរអង្វែង។

ពាក់កណ្តាលជីវិតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរលាយ

នៅពេលខ្ញុំនិយាយនៅសាន់ឌីហ្គោលើបណ្តាញសង្គម Trolls វិបត្តិនិងប៊្លុកឌឺទិដ្ឋភាពសំខាន់បំផុតនៃសុន្ទរកថាទាំងមូលគឺការភ័យខ្លាចដែលមិនចាំបាច់ដែលកើតឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរាល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះ។ ពាក់កណ្តាលជីវិតនៃការរលាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ធ្លាក់ចុះ។ ហើយរឿងនោះកំពុងកើតឡើងរៀងរាល់ពីរបីនាទីឥឡូវនេះ។ ការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺជាការប្រកាសនៅលើក្រុមហ៊ុនអាមីរបស់លោកដុតនំនៅ Scottsdale, Az ។