ផ្សព្វផ្សាយសារពើភ័ណ្ឌលក់រាយរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតជាមួយមីល

កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាននិយាយជាមួយ Rob Eroh ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមផលិតផលនិងវិស្វកម្មនៅ Milo ។ មីលគឺជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកការដើរទិញឥវ៉ាន់ក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅចំណុចលក់របស់អ្នកលក់រាយឬផែនការធនធានសហគ្រាស (ERP) ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមីលក្លាយជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលមានភាពត្រឹមត្រូវបំផុតនៅពេលនិយាយអំពីការកំណត់ធាតុនៅក្នុងសារពើភ័ណ្ឌនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ គោលដៅរបស់មីណូគឺចង់មានផលិតផលនៅលើធ្នើទាំងអស់នៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រ។