9 គន្លឹះនៃការតែងសម្រាប់ថតរូបដែលមិនគួរឱ្យជឿ

នេះប្រហែលជាការប្រមូលដ៏ល្អបំផុតមួយនៃគន្លឹះថតរូបដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ និយាយការពិតខ្ញុំជាអ្នកថតរូបដ៏គួរឱ្យខ្លាច។ នេះមិនមានន័យថាខ្ញុំមិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេ។ ខ្ញុំតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសិល្បៈមិនគួរឱ្យជឿដែលបានផលិតតាមរយៈមិត្តរបស់យើងឈ្មោះ Paul D'Andrea ដែលជាអ្នកថតរូបនិងជាមិត្តល្អនៅទីនេះក្នុងរដ្ឋ Indianapolis ។ យើងអំពាវនាវឱ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការអតិថិជនជាច្រើនសម្រាប់យើងចាប់តាំងពីយើងស្អប់ការប្រើប្រាស់រូបថតស្តុក