ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលទីផ្សារ Instagram របស់អ្នកហើយឬនៅ?

ខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេដែលសារភាពថាខ្ញុំមិនចំណាយពេលច្រើនពេកទេចំពោះវីន, Instagram និងចែករំលែករូបភាពនៅលើបណ្តាញសង្គម។ ខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែវាងាយស្រួលជាងក្នុងការផ្តល់នូវព័ត៌មានជំនួយតាមរយៈអត្ថបទជាងការចាប់យកក្រាហ្វិចធ្វើការរចនានិងចែករំលែកអ្វីដែលមានអត្ថន័យប៉ុន្តែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមួយតោន។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមថតរូបនិងវីដេអូរបស់ឆ្កែខ្ញុំ Gambino ជំនួសវិញ