ប្រវត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យានៃការលក់

ថ្មីៗនេះយើងបានចុះផ្សាយអំពីការវិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកលក់ហើយឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមើលវិធីដែលបច្ចេកវិទ្យានៃការលក់បានបើកដំណើរការជឿនលឿនក្នុងវិធីសាស្រ្តនៃការលក់។ ពីបន្ទះឈើអ៉ីនធ័រអ៊ីសថេកដែលជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃបច្ចេកវិទ្យាលក់៖ អ្នកជំនាញផ្នែកលក់តែងតែមានឱកាសធ្វើការជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងដំណើរការផ្សេងៗគ្នាដើម្បីជួយឱ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកលក់ឆ្លាតជាងមុន។ យើងគិតថាវាជាការរីករាយក្នុងការក្រឡេកមើលបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗដែលបានបន្សល់ទុកស្លាកស្នាម