ឆ្នាំ ២០១៨៖ របៀបដែលក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

TribeLocal បានបង្កើតការស្ទង់មតិស៊ីជម្រៅដែលបានបង្កើតការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងរបៀបដែលក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយសារវាទាក់ទងនឹងម៉ាក។ កម្រងសំណួរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្តោតលើកត្តាមួយចំនួនដែលពួកគេអាចរកឃើញដោយប្រើការសិក្សាផ្សេងៗ។ ការរកឃើញជាទូទៅនៃការស្ទង់មតិគឺ៖ អាជីវកម្មនៅតែមិនទាន់ទទួលយកបានទាំងស្រុងនូវអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់អោយយីហោរបស់ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេនិងសង្គមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការប្រើប្រាស់កំពូលនៅឆ្នាំ ២០១៨ ។

ព័ត៌មានជំនួយ ៧ យ៉ាងសម្រាប់ការណាត់ជួបប្លក់របស់ភ្ញៀវ

កំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់ភ្ញៀវគឺជាដំណើរការស្មុគស្មាញនិងឆ្ងាញ់ដែលគួរតែត្រូវបានគេព្យាបាលដូចជាការចាប់ផ្តើមនៃទំនាក់ទំនងណាមួយ: ធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្លុកខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកពីចំនួនដងដែលខ្ញុំត្រូវបានផ្ញើអ៊ីមែលយ៉ាងសាហាវតាមរយៈអ៊ីមែលឥតបានការ។ ប្លុកដូចជាទំនាក់ទំនងត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនហើយអ្នកសរសេរប្លុកភ្ញៀវដែលមានសក្តានុពលមិនគួរចាត់ទុកវាថាជាដំណើរការមិនល្អទេ។ នេះគឺជាគន្លឹះនៃការណាត់ជួបគ្នាដ៏ប្រាកដប្រជាចំនួន ៧ សម្រាប់ផ្ទាំងរូបភាពភ្ញៀវដើម្បីសរសេរប្លុកអ្នកសរសេរប្លុក៖ ១. ទទួលបាន