ធ្វើចំណាកស្រុកពីស៊ីអិមអេសទៅស៊ី។ ស៊ី។ អេ

ប្លក, រូបភាព Joomla, K2, Drupal, TYPO3, Blogger, Tumblr ... តើអ្នកធ្លាប់ត្រូវការផ្លាស់ទីលំនៅពីគេហទំព័រមួយទៅកន្លែងមួយទៀតទេ? យើងមានហើយវាជាញឹកញាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងតម្រូវឱ្យមានការខិតខំដោយដៃមួយតោន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែពេលអ្នកបានផ្ទេរមាតិកាវាច្រើនតែមិនទាក់ទងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទនិងស្លាកយីហោស្លាកយីហោ URL យោបល់ឬរូបភាព។ និយាយឱ្យខ្លីវាតែងតែមានការងារជាច្រើន ... រហូតមកដល់ពេលនេះ។ Alex Griffis ដែលជា CTO របស់ MaxTradeIn