សញ្ញាសំគាល់របស់អ្នកនៅទីនោះដើម្បីជួយអ្នក

ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលបើកភ្នាក់ងារទីផ្សារនិងអ្នកជំនាញទីផ្សារជាច្រើននៅតាមអ៊ិនធរណេតដែលខ្ញុំជាមិត្តភក្តិ។ ខ្ញុំមិននិយាយបំផ្លើសទេនៅពេលខ្ញុំនិយាយថារឿងដែលគួរឱ្យធុញទ្រាន់បំផុតដែលខ្ញុំនិងអ្នកដទៃរកឃើញអំពីការងាររបស់យើងគឺភាពធន់នៃអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយ។ យើងត្រូវបានគេបង់ប្រាក់ឱ្យមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអតិថិជននិងជួយដល់យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវបានប្រគល់ជូនពួកគេ