វិធី ៥ យ៉ាងនៃប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នកអាចជួយអោយ SEO ប្រសើរឡើង

ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក (SEO) គឺជាការប្រយុទ្ធគ្មានទីបញ្ចប់។ នៅលើដៃមួយអ្នកមានទីផ្សារស្វែងរកដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីកែលម្អការដាក់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ ម៉្យាងទៀតអ្នកមានក្រុមហ៊ុនយក្សម៉ាស៊ីនស្វែងរក (ដូចជាហ្គូហ្គោល) បន្តផ្លាស់ប្តូរក្បួនដោះស្រាយរបស់ពួកគេដើម្បីសម្របតាមម៉ែត្រថ្មីដែលមិនស្គាល់និងបង្កើតសម្រាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណេតដែលអាចរុករកបាននិងកាន់តែប្រសើរ។ វិធីល្អបំផុតមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការស្វែងរករបស់អ្នករួមមានការបង្កើនចំនួនទំព័រនីមួយៗនិង

រក្សាមាតិការបស់អ្នកឱ្យនៅស្រស់! រួមទាំងយោបល់

ខ្ញុំមិនដែលធ្វើការប្រៀបធៀប“ ក្បាលទល់នឹងក្បាល” នៃការសរសេរប្លក់ដែលបានសរសេរជាមួយកាលបរិច្ឆេទនិងមួយដោយគ្មានកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញ។ ជាងនៅ DoshDosh ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពួកគេមានកាលបរិច្ឆេទលើយោបល់ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការប្រកាសនោះទេ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាវិធីសាស្រ្តប្រសើរជាងប្លក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទាំងនៅក្នុង URL និងជាមួយក្រាហ្វិចកាលបរិច្ឆេទ។ ខ្ញុំ​ទើប