មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុង Twitter៖ របៀបប្រើ Twitter (សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង)

វានៅតែលឿនពេកក្នុងការហៅការស្លាប់របស់ Twitter ទោះបីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលមិនបានពង្រឹងនិងពង្រឹងវេទិកា។ ថ្មីៗនេះពួកគេបានលុបចោលនូវការរាប់ដែលអាចមើលឃើញតាមរយៈប៊ូតុងសង្គមរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រ។ ខ្ញុំមិនអាចស្រមៃពីមូលហេតុនិងវាបង្ហាញថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការចូលរួមជាទូទៅនៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលចរាចរណ៍របស់ Twitter ឆ្លងកាត់គេហទំព័រវាស់ស្ទង់សំខាន់ៗ។ ការត្អូញត្អែរគ្រប់គ្រាន់ ... តោះមើលអ្វីដែលល្អ