អានុភាពហៅសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់យុទ្ធនាការ

ការស្រាវជ្រាវរបស់ហ្គូហ្គោលបង្ហាញថាអតិថិជន ៨០ ភាគរយដែលចូលមើលគេហទំព័រដោយមិនគិតពីកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃឬថេប្លេតចូលចិត្តការហៅទូរស័ព្ទជាជាងអ៊ីមែលឬទម្រង់តាមអ៊ីនធឺណិតជាវគ្គបន្ទាប់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន ៦៥ ភាគរយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ ៩៤ ភាគរយនៃពួកគេប្រើដើម្បីស្រាវជ្រាវផលិតផលឬសេវាកម្មប៉ុន្តែមានតែ ២៨ ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការទិញតាមរយៈសេវាកម្មនេះ។