លក្ខណៈពិសេសនៃវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសហគ្រាស

ប្រសិនបើអ្នកជាអង្គការធំជាទូទៅមានទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗចំនួន ៦ នៃសូហ្វវែរសហគ្រាសដែលអ្នកតែងតែត្រូវការៈឋានានុក្រមគណនេយ្យ - ប្រហែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានស្នើសុំបំផុតនៃវេទិកាសហគ្រាសណាមួយគឺសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតឋានានុក្រមគណនេយ្យនៅក្នុងដំណោះស្រាយ។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមេអាចបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងនាមម៉ាកឬយីហោសិទ្ធិអាជីវកម្មនៅពីក្រោមពួកគេចូលប្រើទិន្នន័យរបស់ពួកគេជួយក្នុងការដាក់ពង្រាយនិងគ្រប់គ្រងគណនីជាច្រើននិងគ្រប់គ្រងការចូលប្រើ។ ដំណើរការអនុម័ត - អង្គការសហគ្រាសជាធម្មតាមាន

SocialPilot៖ ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់ក្រុមនិងទីភ្នាក់ងារ

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្រុមទីផ្សារឬអ្នកជាភ្នាក់ងារដែលធ្វើការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជំនួសឱ្យអតិថិជនអ្នកពិតជាត្រូវការឧបករណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីរៀបចំកាលវិភាគអនុម័តផ្សព្វផ្សាយនិងតាមដានព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក។ អ្នកជំនាញជាង ៨៥.០០០ នាក់ជឿជាក់លើកម្មវិធី SocialPilot ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកំណត់ពេលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចូលរួមនិងវិភាគលទ្ធផលដោយចំណាយថវិការ។ លក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រ SocialPilot រួមមាន៖ ការរៀបចំកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម - ហ្វេសប៊ុកធ្វីតធរអ៊ីនធេនណេតហ្គូហ្គោលធ្វីធ្វីធ្វីអ៊ែរ។