តើវីគីជាអ្វី? វីដេអូមួយ

សិប្បកម្មទូទៅបានលេចចេញនូវវីឌីអូដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតគឺវីហ្គីសជាភាសាអង់គ្លេសធម្មតា។ ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់វិគី។ មនុស្សនៅតែចាត់ទុកវិគីភីឌាជាអ្វីដែលកូន ៗ ធ្វើនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅពេលដែលវាអាចជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការជំរុញ។ ប្រសិនបើខ្ញុំគិតពីអ៊ីមែលកិច្ចប្រជុំនិងការហៅទូរស័ព្ទរាប់ពាន់រាប់ពាន់ខ្ញុំទទួលបានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈពិសេសនិងរបៀបដំណើរការវីគីអាចជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើត