របៀបកត់ត្រាសំភាសន៍ផតឃែស្ថនៅលើ Skype

ឥឡូវយើងមានស៊េរីសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញពីររបស់យើងនៅលើផតឃែស្ថរបស់យើងហើយវាដំណើរការល្អមិនគួរឱ្យជឿ។ យើងមានគែមវិទ្យុវ៉ាស៊ីនតោនដែលទទួលជោគជ័យនិងបានធ្វើជាដៃគូជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅគេហទំព័រយុទ្ធសាស្រ្ត។ ទោះយ៉ាងណាពេលខ្លះយើងចង់មុជទឹកជ្រៅជាមួយអ្នកជំនាញខណៈ EdgeTalk ផ្តោតលើប្រធានបទ។ ជាមួយអ្នកជំនាញនៅទូទាំងប្រទេសវាស្ទើរតែមិនអាចធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងកាលវិភាគរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីចូលបានទេ