អ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិចត្រូវដឹងអំពី Shopify SEO

អ្នកបានខិតខំបង្កើតវេបសាយ Shopify ដែលអ្នកអាចលក់ផលិតផលដែលនិយាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកចំណាយពេលវេលាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានបទផ្ទុកកាតាឡុកនិងការពិពណ៌នារបស់អ្នកនិងបង្កើតផែនការទីផ្សាររបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេហទំព័ររបស់អ្នកមើលទៅគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ឬងាយស្រួលក្នុងការរុករកក៏ដោយប្រសិនបើហាង Shopify របស់អ្នកមិនមានសុទិដ្ឋិនិយមម៉ាស៊ីនស្វែងរកឱកាសនៃការទាក់ទាញសរីរាង្គគោលដៅរបស់អ្នកគឺតូចជាងមុន។ មិនមានវិធីនៅជុំវិញវាទេ: SEO ល្អនាំមកនូវអ្វីបន្ថែមទៀត