ស្ទ្រីម Webtrends: ការមើលឃើញជាក់ស្តែងនិងការកំណត់ពេលវេលាជាក់ស្តែង

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ Webtrends គឺ Engage ទើបតែបានបញ្ចប់ហើយពួកគេបានប្រកាសការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសូហ្វវែររបស់ពួកគេដែលជាសេវាកម្មវិភាគ (SaaS) ដែលផ្តល់ជូន Webtrends ស្ទ្រីម™។ Webtrends ស្ទ្រីម™ផ្តល់នូវព័ត៌មានលំអិតកម្រិតអ្នកទស្សនាដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលអតិថិជនម្នាក់ៗកំពុងធ្វើនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។ វាផ្តល់នូវលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំអតិថិជនទៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងមានឥឡូវនេះដែលអាចឱ្យអ្នកទីផ្សារកំណត់ថាតើផលិតផលមួយណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានទិញឬមើលពីមុនឬផ្លូវអ្វីដែលត្រូវបានគេនាំមុន។