៥ ដងដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នក

យើងជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំនៃអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្រុមហ៊ុនមិនមានធនធានដើម្បីប៉ះនឹងការរំពឹងទុកឬអតិថិជនជាប្រចាំទេដូច្នេះអ៊ីម៉ែលស្វ័យប្រវត្តិអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ទាំងអ្នកដឹកនាំនិងអតិថិជន។ អិមម៉ាបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការទាញអុបទិកនេះបញ្ចូលគ្នាលើអ៊ីម៉ែលស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទាំង ៥ ដើម្បីផ្ញើ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងហ្គេមទីផ្សារអ្នកដឹងរួចហើយថាស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺ

ទីផ្សារអ៊ីម៉ែលស្វ័យប្រវត្តិនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វា

អ្នកប្រហែលជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាយើងមានកម្មវិធីជ្រលក់លើទីផ្សារចូលដែលអ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (រកមើលស្លាយពណ៌បៃតងជាទម្រង់) ។ លទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការទីផ្សារតាមអ៊ីមែលដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះគឺមិនគួរឱ្យជឿ - អតិថិជនជាង ៣.០០០ នាក់បានចុះឈ្មោះជាមួយអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះតិចតួចណាស់។ ហើយយើងមិនដែលបំលែងអ៊ីម៉ែលទៅជាអ៊ីម៉ែល HTML ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅឡើយទេ (វាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃអ្វីដែលត្រូវធ្វើ) ។ អ៊ីមែលស្វ័យប្រវតិ្តគឺពិតជា