វីដេអូ: Whitehat SEO សម្រាប់អ្នកសរសេរប្លក់

ខ្ញុំបានកើតឡើងនៅទូទាំងវីដេអូនេះដោយចៃដន្យប៉ុន្តែវាសមនឹងមើល។ មានរឿងជាក់លាក់ណាស់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្លុករបស់អ្នកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ វាជាអ្វីដែលមិនមានមនុស្សច្រើនពេកចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែពួកគេគួរតែ! វីដេអូនេះគឺចេញពីសន្និសីទប្លក, រូបភាព, WordCamp ២០០៧, បានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងខែកក្កដា (ដែលខ្ញុំខកចិត្តដែលខ្ញុំខកខាន) ។