តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យភីហ្សារបស់អ្នក… er …ផលិតផលលក់ដោយខ្លួនឯងតាមអ៊ីនធឺណិត

មិត្តល្អម្នាក់របស់ខ្ញុំឈ្មោះជេមជាម្ចាស់ Brozinni Pizzeria ។ ខ្ញុំនឹងមិនរញ៉េរញ៉ៃទេ - វាស្មោះត្រង់ជាភីហ្សាស្តាយញូវយ៉កល្អបំផុតនៅអ៊ីនឌី។ ជេមបានជួយយើងបន្តិចដោយនាំយកឡានភីហ្សា Indianapolis ដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ទៅរៃអង្គាសប្រាក់កាលពីឆ្នាំមុននិងផ្តល់ជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់នាសប្តាហ៍នេះដែលយើងកំពុងមាន។ ជាថ្នូរយើងបានរៀបចំរចនាគេហទំព័រសម្រាប់គាត់។ នៅពេលយើងរៀបចំរចនាគេហទំព័រយើងដឹង