អក្សរជំនួស DNS និងដែនរងថាមវន្ត

រាល់ពេលទំនេររបស់ខ្ញុំ (ហិកតា) ខ្ញុំបានធ្វើការវេចខ្ចប់កម្មវិធីផែនទីសត្វព្រៃគ្មានដែនកំណត់ជាមួយកម្មវិធីសហគ្រាសដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សរចនាការរចនាទីតាំងហាងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ការបង្កើតសូហ្វវែរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាដំណោះស្រាយសេវាកម្មគឺជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អ។ មានលក្ខណៈសំខាន់ពីរនៅលើធ្នើដែលខ្ញុំចង់ដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលកំពុងងាក