សណ្តែកខ្មៅនិងប៊ឺសណ្តែកដីនិងចាហ៊ួយវិច

កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានប្រើសេវាកម្មមួយដើម្បីធ្វើការវិភាគលើប្លក់របស់ខ្ញុំដើម្បីដឹងថាកំរិតនៃការអានវាត្រូវបានសរសេរយ៉ាងដូចម្តេច។ ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែលថាគេហទំព័រនេះស្ថិតនៅកម្រិតវិទ្យាល័យ។ ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តអាននិងអ្នកសរសេរប្លក់ខ្ញុំគួរធ្វើបានល្អជាងវិទ្យាល័យ។ តើមែនទេ? ការផ្តល់ឱ្យវានូវការគិតបន្ថែមខ្លះខ្ញុំមិនប្រាកដថាខ្ញុំមានអ្វីដែលត្រូវអាម៉ាស់នោះទេ។ របៀបធ្វើ