តើអ្នកកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការផ្ចង់ស្មារតីមែនទេ?

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺអិលធីស៊ីធីភីធី។ ខ្ញុំមិនតែងតែមានឱកាសឬធនធានដើម្បីផ្តល់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំបានសំរេចចិត្តថាខ្ញុំគួរតែធ្វើការសប្បុរសធម៌មួយចំនួននៅកន្លែងដែលខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនបំផុត! ការថ្លែងអំណរគុណនេះគឺមើលទៅគួរអោយស្អប់ខ្ពើមណាស់ចំពោះសប្បុរសជនដែលឃ្លាំមើលមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលមិនអាចថែរក្សាខ្លួនឯងបាន។ នោះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏គួរឱ្យសោកស្តាយដែលផ្តល់នូវកម្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង។ ស្ថិតិមួយទៅ