កម្មវិធីទាំង ១០ ដែលត្រូវមាន iPhone រូបថត

ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកថតរូបពូកែម្នាក់ទេហើយការបើកម៉ាស៊ីនថតអាជីពគឺដើរលើក្បាលខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចាញ់បោកបន្តិចដោយប្រើទូរស័ព្ទ iPhone និងកម្មវិធីដែលខ្ញុំចូលចិត្ត។ ពីទិដ្ឋភាពទីផ្សារការផ្តល់រូបភាពដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើកន្លែងដែលយើងកំពុងទស្សនានិងជីវិតដែលយើងកំពុងរស់នៅបន្ថែមកម្រិតនៃតម្លាភាពដែលអតិថិជននិងអ្នកដើរតាមរបស់យើងពេញចិត្ត។ ដើម្បីទាក់ទងជាមួយសហគមន៍របស់យើងរូបថតគឺជាគន្លឹះ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនទាំងអស់