2P អក្សរកាត់

2P

2P គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ភាគីទីពីរ.

ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីដៃគូដែលប្រមូលព័ត៌មាននោះដោយផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍មួយប្រហែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភសន្និសីទឧស្សាហកម្ម ហើយជាផ្នែកមួយនៃការឧបត្ថម្ភនោះ អ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យអ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនដែលបានចែកចាយ ឬលក់សំបុត្រទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះ។