AM អក្សរកាត់

AM

AM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អ្នកគ្រប់គ្រង​គណនី.

AM គឺជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ឬសេវាកម្មអតិថិជនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនីអតិថិជនដ៏ធំ ឬគណនីមួយក្រុមធំ។