BDR Acronyms

ប៊ីត។

BDR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តំណាងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម.

តួនាទីលក់ឯកទេសកម្រិតខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដៃគូនិងឱកាសថ្មីៗ។