BOGO Acronyms

BOGO

BOGO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទិញមួយទទួលបានមួយ.

“ ទិញមួយទទួលបានមួយឥតគិតថ្លៃ” ឬ“ ពីរសម្រាប់ថ្លៃមួយ” គឺជាទម្រង់ទូទៅនៃការផ្សព្វផ្សាយការលក់។