CAGR អក្សរកាត់

CAGR

CAGR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំរួម.

អត្រាកំណើនប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរវាងពីរឆ្នាំដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយសន្មតថាកំណើនកើតឡើងក្នុងអត្រាការបូកសរុបអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។

ប្រភព: Gartner