DaaS អក្សរកាត់

ដាអេស

DaaS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទិន្នន័យជាសេវាកម្ម.

ឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើពពក ប្រើសម្រាប់ការពង្រឹង សុពលភាព ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការស្រាវជ្រាវ ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។