KPI អក្សរកាត់

KPI

KPI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សូចនាករលើការអនុវត្តសំខាន់.

តម្លៃដែលអាចវាស់វែងបានដែលបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពក្រុមហ៊ុនកំពុងសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួន។ KPIs កម្រិតខ្ពស់ផ្តោតលើដំណើរការទាំងមូលនៃអាជីវកម្ម ខណៈពេលដែល KPIs កម្រិតទាបផ្តោតលើដំណើរការនៅក្នុងនាយកដ្ឋានដូចជាការលក់ ទីផ្សារ ធនធានមនុស្ស ការគាំទ្រ និងផ្សេងទៀត។