អក្សរកាត់ POS

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

POS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ចំនុច​នៃ​ការ​លក់.

ប្រព័ន្ធលក់ដាច់គឺជាផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរដែលអាចឱ្យពាណិជ្ជករអាចបន្ថែមផលិតផល ធ្វើការកែប្រែ និងប្រមូលការទូទាត់។ ប្រព័ន្ធចំណុចលក់បើកដំណើរការការប្រមូលការទូទាត់តាមឌីជីថលក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ហើយអាចរួមបញ្ចូលឧបករណ៍អានកាត ម៉ាស៊ីនស្កេនបាកូដ ថតសាច់ប្រាក់ និង/ឬម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃ។