URI Acronyms

URI

URI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណធនធានសកល.

សមាជិកនៃសំណុំឈ្មោះសកលនៅក្នុងចន្លោះឈ្មោះដែលបានចុះឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានដែលសំដៅទៅលើពិធីការដែលបានចុះឈ្មោះ ឬចន្លោះឈ្មោះ។ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើជំនួសគ្នាជាមួយ Universal Resource Locator (URL) ដែលជាទម្រង់នៃ URI។