ចិត្តវិទ្យានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ចិត្តវិទ្យានៃបណ្តាញសង្គមគឺជាអទិភាពដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបាននាំយកមកឱ្យយើងដោយក្រុមការងារនៅចិត្តវិទ្យា។ រួមបញ្ចូលគឺជាស្ថិតិធម្មតារបស់អ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការរីកសាយរបស់វាចូលក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ប៉ុន្តែព័ត៌មានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពិតជាអាចរកបាននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃរូបភាពដែលក្រុមការងារផ្តោតសំខាន់លើមូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម។ ហើយទាយអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញ? ប្រែទៅជាភាគច្រើនសម្រាប់យើងដែលជាអារម្មណ៍របស់យើង

ហេតុអ្វីបានជា Twitter ស្វែងរកនិងលក្ខណៈពិសេសនៃការរកឃើញមិនមែនជាឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរហ្គេមទេ

ធ្វីតធ័របានប្រកាសនូវសំណុំនៃមុខងារថ្មីៗដែលបង្កើនទាំងការស្វែងរកនិងលក្ខណៈពិសេសនៃការរកឃើញ។ ឥឡូវអ្នកអាចស្វែងរកហើយអ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញពីធ្វីតអត្ថបទគណនីរូបភាពនិងវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធ។ ទាំងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរ៖ ការកែអក្ខរាវិរុទ្ធ៖ ប្រសិនបើអ្នកសរសេរពាក្យខុស Twitter នឹងបង្ហាញលទ្ធផលដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់សំណួរដែលអ្នកចង់បាន។ ការផ្តល់យោបល់ដែលទាក់ទង៖ ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកប្រធានបទដែលមនុស្សប្រើច្រើនពាក្យក្នុង Twitter នឹងផ្តល់នូវយោបល់ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ពាក្យស្រដៀងគ្នា។ លទ្ធផលជាមួយឈ្មោះពិត

ហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវតែឆ្ពោះទៅរកសង្គម

មិនដូចទម្រង់បែបប្រពៃណីផ្សេងទៀតនៃការធ្វើទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺអាចទទួលយកបានចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Fortune 500 ។ ភាពអសីលធម៌នេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។