របៀបដែលអ្នកលក់រាយអាចការពារការបាត់បង់ពីការតាំងបង្ហាញ

ដើរតាមផ្លូវច្រកចូលឥដ្ឋនិងបាយអណាមួយហើយអ្នកនឹងឃើញអ្នកដើរផ្សារម្នាក់ដោយភ្នែករបស់ពួកគេជាប់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ។ ពួកគេអាចប្រៀបធៀបតម្លៃនៅលើក្រុមហ៊ុន Amazon ស្នើសុំមិត្តភក្តិសម្រាប់ការណែនាំឬស្វែងរកព័ត៌មានអំពីផលិតផលជាក់លាក់ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលគួរឱ្យសង្ស័យទេដែលឧបករណ៍ចល័តបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍លក់រាយរាងកាយ។ តាមពិតជាង ៩០ ភាគរយនៃអ្នកទិញឥវ៉ាន់ប្រើស្មាតហ្វូនពេលដើរផ្សារ។ ការកើនឡើងនៃទូរស័ព្ទចល័ត