របៀបដែលភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតកំពុងជួយអាជីវកម្ម

ភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតកំពុងបញ្ចាំងពន្លឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្នែកទន់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនកំពុងរកប្រាក់ចំណេញលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតព្រោះវាបន្តពង្រីកនិងវិវត្ត។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបាន heard រឿងរ៉ាវជោគជ័យជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ ពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដល់ក្រុមហ៊ុន GE រក្សាឧបករណ៍របស់ខ្លួនឱ្យនៅដំណើរការបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានគេរំភើប។ នៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែសាជីវកម្មធំ ៗ ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចក៏កំពុងលេចចេញជាចំនួនផងដែរ។ សិប្បនិម្មិត

របៀបដែល blockchain នឹងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច

ដូចជារបៀបដែលបដិវត្តពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចឈានដល់ច្រាំងទិញទំនិញសូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទម្រង់នៃបច្ចេកវិទ្យា blockchain ។ មិនថាមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចទេ blockchain សន្យាថានឹងដោះស្រាយវាយ៉ាងច្រើនហើយធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកលក់ក៏ដូចជាអ្នកទិញ។ ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែល blockchain នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានដល់ឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចដំបូងអ្នកត្រូវដឹងអំពីគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យា blockchain និង