របៀបដាក់ពង្រាយប្លក, រូបភាពនៅលើផេនថន

គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគឺជាទ្រព្យមួយក្នុងចំណោមអាជីវកម្មដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់អ្នក។ ពេលវេលាផ្ទុកភាពអាចរកបាននិងការសម្តែងអាចជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដល់បន្ទាត់ខាងក្រោមរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើវែបសាយត៍របស់អ្នកកំពុងដំណើរការលើប្លក, រូបភាព - អ្នកគួរសម! ខណៈពេលដែលការជ្រើសរើស CMS ត្រឹមត្រូវគឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើតបទពិសោធឌីជីថលដ៏អស្ចារ្យ។ ការជ្រើសរើសជាមួយម៉ាស៊ីនដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស៊ី។ អេស។ អេសអាចជម្រុញដំណើរការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពេលវេលាកាត់បន្ថយ