ហេតុអ្វីបានជារាល់អាជីវកម្មជំនួញអេឡិចត្រូនិចត្រូវការឧបករណ៍កំណត់តម្លៃដ៏រស់រវើក?

យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលពឹងផ្អែកលើកត្តាផ្សេងៗដូច្នេះការអនុវត្តឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ តម្លៃនៅតែជាកត្តាកកនៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញ។ បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិចដែលកំពុងប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកែសម្រួលតម្លៃរបស់ពួកគេឱ្យត្រូវនឹងអ្វីដែលអតិថិជនកំពុងស្វែងរកគ្រប់ពេល។ នេះធ្វើឱ្យឧបករណ៍កំណត់តម្លៃថាមវន្តមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ហាងតាមអ៊ីនធឺណិត។ យុទ្ធសាស្ត្រកំណត់តម្លៃថាមវន្តបន្ថែមលើ