ផលប៉ះពាល់នៃមីក្រូមីងនៅលើដំណើររបស់អតិថិជន

និន្នាការទីផ្សារដ៏ក្តៅគគុកដែលយើងបានចាប់ផ្តើមលឺកាន់តែច្រើនឡើង ៗ គឺមីក្រូពេលវេលា។ ពេលវេលាតូចតាចបច្ចុប្បន្នកំពុងជះឥទ្ធិពលលើឥរិយាបថនិងការរំពឹងទុករបស់អ្នកទិញហើយពួកគេកំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអតិថិជនទិញទំនិញឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្ម។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមីក្រូពេលវេលា? តើពួកគេកំពុងធ្វើដំណើររបស់អតិថិជនតាមវិធីណាខ្លះ? វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាតើគំនិតម៉ៃក្រូម៉ិចថ្មីនៅក្នុងពិភពទីផ្សារឌីជីថលយ៉ាងដូចម្តេច។ គិតជាមួយហ្គូហ្គលដឹកនាំការទទួលខុសត្រូវលើការស្រាវជ្រាវវិធីធ្វើបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្មាតហ្វូន