ហេតុផល ៦ យ៉ាងសម្រាប់កំណត់ប្លកប្លករបស់អ្នកឡើងវិញ

WP កំណត់ឡើងវិញគឺជាកម្មវិធីជំនួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់គេហទំព័ររបស់អ្នកឡើងវិញទាំងផ្នែកនិងផ្នែកដែលមានតែផ្នែកជាក់លាក់នៃប្លុករបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។ ការកំនត់ឡើងវិញពេញលេញគឺជាការពន្យល់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងស្អាតដោយលុបចោលរាល់ប្រកាសទំព័រប្រភេទប្រកាសផ្ទាល់ខ្លួនមតិយោបល់ធាតុមេឌានិងអ្នកប្រើប្រាស់។ សកម្មភាពនេះទុកឯកសារមេឌា (ប៉ុន្តែមិនរាយឈ្មោះពួកវានៅក្រោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេ) ក៏ដូចជាការរួមបញ្ចូលដូចជាកម្មវិធីជំនួយនិងការបញ្ចូលមាតិការួមជាមួយលក្ខណៈស្នូលទាំងអស់នៃ

បច្ចេកទេសរចនាគេហទំព័រសំខាន់ដើម្បីបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់អ្នក

ទីផ្សារស្របច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ជាលទ្ធផលនេះដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់មេធាវីនិងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីឈរចេញពីការប្រកួតប្រជែងដែលនៅសល់។ វាលំបាកណាស់ក្នុងការខិតខំដើម្បីមានវត្តមានអាជីពតាមអ៊ិនធរណេត។ ប្រសិនបើគេហទំព័ររបស់អ្នកមិនមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងទេអតិថិជននឹងបន្ដទៅរកដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយីហោរបស់អ្នក (ហើយដែលរាប់បញ្ចូលទាំងគេហទំព័ររបស់អ្នកផងដែរ) គួរតែជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជួយអ្នកស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនិងជំរុញ