វិធីមិនបរាជ័យនៅ Snapchat

ទីផ្សារទីផ្សារកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់ Snapchat សម្រាប់ IPO និងការបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន Spectacles (ជាទូទៅអ្វីដែល Google Glass មិនមាន) ។ ប៉ុន្តែការលើកឡើងពី Snapchat នៅតែមានអ្នកទីផ្សារជាច្រើនកោសក្បាល។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ, tweens, មនុស្សវ័យជំទង់និង, អ្នកបានទាយវា, មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានផ្តិតយកបេះដូងតូចរបស់ពួកគេចេញ។ វាហាក់ដូចជានៅពេលដែលយីហោត្រូវបានគេព្យួរនៃវេទិកាឌីជីថលថ្មីពួកគេត្រូវបានណែនាំទៅមួយផ្សេងទៀត - ឬយ៉ាងហោចណាស់មុខងារថ្មីនៃ