ទិន្នន័យល្អឥតខ្ចោះមិនអាចទៅរួចទេ

ទីផ្សារនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបគឺជារឿងគួរឱ្យអស់សំណើច។ ខណៈពេលដែលយុទ្ធនាការទីផ្សារដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើបណ្តាញមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានជាងយុទ្ធនាការប្រពៃណីវាមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលមនុស្សអាចពិការនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ១០០ ភាគរយ។ សម្រាប់អ្នកខ្លះចំនួនពេលវេលាដែលបានសន្សំដោយអាចរកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវចំនួនមនុស្សដែលបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលមួយខែដែលត្រូវបានបដិសេធដោយពេលវេលា