ការលក់តាមអ៊ិនធរណេតៈការរកឃើញកេះទិញរបស់អ្នក

សំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍ is បំផុតគឺៈតើអ្នកដឹងថាសារមួយណាដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ទំព័រចុះចតឬយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ? វាជាសំណួរត្រឹមត្រូវ។ សារមិនត្រឹមត្រូវនឹងយកឈ្នះលើការរចនាល្អឆានែលត្រឹមត្រូវនិងការផ្តល់ឱ្យដ៏អស្ចារ្យ។ ចម្លើយគឺពិតណាស់វាអាស្រ័យលើកន្លែងដែលការរំពឹងទុករបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងវដ្តនៃការទិញ។ មាន ៤ ជំហានធំ ៗ ក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញ។ តើអ្នកអាចប្រាប់ពីកន្លែងដែលការរំពឹងទុករបស់អ្នក